Отливки цилиндра 130кг Ст 35Л

Отливки цилиндра 130кг Ст 35Л